Vi är Razorback

Razorback har sedan många år levererat kreativa helhetslösningar med fokus på kostnad och kvalité. Vår styrka ligger i att hela tiden vara steget före och att hitta lösningar på komplexa problem.

Vi gör dina visioner till verklighet

Vad gör vi?

Våra kompetenta ingenjörer utför uppdrag inom produktutveckling och konstruktion. Därutöver har vi ett brett tjänsteutbud inom prototypframställning, produktion och montage. Vi är en helhetsleverantör till våra kunders utvecklingsprojekt.

Vilka är vi som jobbar här?

Utmärkande för Razorbacks drivna ingenjörer är en kombination av specialistkompetens och förmåga att alltid finna smarta lösningar. Vi brinner för produktutveckling och är vana vid att arbeta med uppdrag inom de flesta typer av branscher. Bland våra kunder finns flera av de största och mest framgångsrika företagen i södra Sverige såväl som nystartade företag med ett fåtal anställda.

Varför ska du anlita oss?

Hög teknisk förståelse tillsammans med kreativa sinnen gör att du alltid kan räkna med ett utmärkt arbete. Vi drivs av att kunna erbjuda profiler som överträffar de förväntningar uppdragsgivaren har. Razorback står för ärlighet, hög kompetens och effektivitet. Vi utför små som stora uppdrag, från idé till produktion. Vi har en modern maskinpark och utför vårt arbete med högsta precision.

Var befinner vi oss?

Vårt kontor och verkstad ligger i teknikinnovativa Lund. En del utvecklingsarbete sker här, men flera av våra medarbetare arbetar på plats hos kunderna.