Montage

Vi monterar era produkter och prototyper

När dina produkter eller prototyper ska monteras kan vi självklart utföra detta i vår montageavdelning. Där utför vi även uppgifter såsom lödning, limning och laserskärning av unikt anpassade förpackningslösningar. Här inspekterar och kontrollmäter vi produkter och komponenter i enlighet med ISO 9001.